keskiviikko 8. lokakuuta 2014

Työsuunnitelma / Work plan

Suunnitelma siitä, mitä työvaiheita puvun ennallistamisessa on


1. Tutkimustyö: mistä tässä on kyse
- Mitä alkuperäisestä tekstiilistä on jäljellä?
- Mitä fragmentti kertoo meille: millainen kangas on ollut, millä se on värjätty ja voiko löydön perusteella päätellä, millaisesta mekosta se voi olla?
- Jos löydön ajoitus voidaan määrittää, millaisia vertailukohtia voidaan löytää aikakauden lähteistä, kuten käsikirjoituksista, patsaista ja maalauksista?
- Mikäli vastaavaa vaatetta ei löydy aikakauden lähteistä, mekon puuttuvat osat suunnitellaan käyttäen hyväksi omia ja asiantuntijoiden tietoja.

2. Työvälineet, aikataulu, kustannusarvio
Työvälineet:
- Mahdollisimman suuren autenttisuuden vuoksi kudon kankaan pyöräspuilla. Sama kangaspuumalli yleistyi 1300-luvulta lähtien myös Suomessa ja löytöpaikalta eli Åbo Akademin tontilta (nyk. Turun Uudenmaankatu) on löytynyt pyöräspuiden osia.
- Ennen varsinaisen kankaan kutomista tutustun vanhoihin kangaspuihin kutomalla kahdesta kolmeen harjoituskangasta.
- Kaikki työssä käytettävät välineet ja materiaalit valitsen mahdollisimman tarkkaan niin, että ne muistuttavat keskiajalla käytössä olleita välineitä.

Kulut:
- Kustannukset muodostuvat ensikädessä materiaalikuluista, eli lankojen ja väriaineiden hankkimisesta. Työhön käytetty aika lasketaan vasta lopussa. Tuotteen oletetun myyntihinnan muodostavat kiinteät kulut ja käytetty työaika.
- Materiaalikuluihin ja muihin menoihin arvioin menevän 500 euroa. Se sisältää langan, väriaineet ja koekankaan.

Aikataulu:
- Työn valmistamiseen kaikkine vaiheineen varaan vuoden, alkaen ensimmäisestä tapaamisesta Heini Kirjavaisen kanssa. Tähän sisältyy myös tutkimustyötä.

Tammikuu-toukokuu: kankaankudonnan opettelu pyöräspuilla kutoen ja tutkimustyö
Kesä-heinäkuu: lankojen värjäys
Elokuu: kankaan kudonta
Syyskuu: mekon mallin suunnittelu ja prototyypin valmistus
Lokakuu-marraskuu: varsinaisen mekon ompelu

3. Kankaaseen tarvittavien lankojen valinta ja hankkiminen
Alkuperäisessä työssä on käytetty S- ja Z-kehrättyjä kertaamattomia lankoja. Langan kehruujälki ei ole tasainen. Tällaista lankaa on ruskeana Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston varastoissa, sillä sitä oli jäänyt yli Espoon kaupunginmuseolle toteutetun elävöityspuvun tekemisestä. Pirtin Kehräämöstä lankaa voi tilata lisää. Langan tex-luku on 180 x 1 ja laadultaan se muistuttaa hyvin pitkälle alkuperäistä lankaa.

4. Värjääminen
Lankojen värjääminen luonnonkasveilla tai viljellyillä värikasveilla onnistuu vasta kesällä, kun kasvit ovat ehtineet kasvaa. Värjään langat niin, että ne noudattavat mahdollisimman pitkälle fragmentille TE 50492 tehtyä värianalyysiä. Käytän apuna asiantuntijoita.

5. Loimen luominen / yksityiskohdat
Fragmenttia tutkimalla Heini Kirjavainen on saanut selville paljon yksityiskohtia kankaasta. Otan ne huomioon loimen luomisessa. Kertaan reunalangat itse.

6. Kudonta
Kudon kankaan pyöräspuissa, jotka ovat mahdollisimman paljon samantyyppiset kuin keskiaikaiset kangaspuut ovat olleet.

7. Viimeistely
Kankaan viimeistelen mahdollisimman autenttisella tavalla eli kevyesti huovuttamalla ja kuivattamalla pingotettuna.

8. Mallin suunnittelu / prototyyppi / tuotteistaminen
Teen mekosta mahdollisimman autenttisen kappaleen, mutta luon myös kaupallisen version, joka toteutetaan teollisesti kudotusta ja värjätystä kankaasta. Aluksi sitä edustaa valmiskankaasta tehty prototyyppi.

9. Mekon ompelu
Varsinainen mekko syntyy vasta vähän ennen tutkintoa, kun prototyyppi on testattu ja mahdolliset muutokset malliin tehty.

10. Hinnoittelu
Lasken tuotteelle käyvän hinnan sekä uniikille ennallistukselle että kaupalliselle mallille.

Work plan: how to create an accurate reconstruction


1. Research: what is this all about
- What is left of the original textile?
- What does the fragment tell us: what kind of a fabric was it, what colour was it, how was it dyed, and does the fragment give us any hints on the type of dress it is from?
- If it is dated (radiocarbon dating etc.), are there any sources like extant finds, paintings, manuscripts or written sources it could be compared to?
- If no period references are found, the missing parts of the dress are designed based on the knowledge of the experts and myself.

2.  Tools, timetable, costs
Tools:
- To achieve as authentic a fabric as possible, it will be woven with the type of loom that they used in medieval Turku. The loom with pulleys was gaining popularity in Finland starting from the 14th century, and the Åbo Akademi excavation site (nowadays Uudenmaankatu in Turku) has revealed several pieces of this kind of a loom.
- In order to learn how to weave with the old loom type I will weave two or three practice textiles.
- I will use tools that are as authentic as possible throughout the whole process.

Costs:
- During the making of the dress the main costs are the yarn, the dyes and the mordants. The work time will be counted and added to the final costs once the dress is sewn. This creates also the price of the finished work.
- My budget was 500 euros, including the material for weaving the fabric and also the industrial wool fabric for making the prototype.

Timetable:
I reserve one year for the project, including the research, and starting from the first meeting with Heini Kirjavainen and ending with the finished dress.

January-May: Learning to weave on a loom with pulleys
June-July: Dyeing the yarns
August: Weaving the fabric
September: Designing the prototype
October-November: Sewing the dress

3. Purchasing the yarns
The original fabric was woven mainly with Z-plied yarns, with some S-spun yarns in random order in the weft. The spin is not even. Brown yarns of this kind are available at the school (Mynämäki School of Craft and Design), as leftovers from a project where a 14th century dress was recreated for the museum of Espoo. I will be able to buy more similar yarn from the spin mill Pirtin Kehräämö. The yarn is from Finnish sheep, tex 180 x 1.

4. Dyeing
A dye analysis was carried out on fragment TE 50492. When dyeing all the yarns, I will be following the analysis and using dyes that have a similar chemical composition as the fragment has. I will use the help of an expert to create the dye recipe.

5. Warping / details of the fabric
By researching the fragment Heini Kirjavainen has found out a lot of details about the fabric. I will take them into account when making the warp.

6. Weaving
I am weaving the fabric on a loom with pulleys. They are the same type of loom that were in use in the medieval Turku.

7. Finishing the fabric
I will finish the fabric the medieval way, i.e. by fulling and stretching.

8. Designing the dress / prototype / making this a commercial product
I am recreating the dress as authentically as possible but also making a commercial version by using industrial fabric. The prototype represents the commercial version.

9. Sewing
I will sew the recreated version of the dress when all the details are tested on a prototype.

10. Pricing
How much would this dress cost if you wanted it? I am calculating the price both for the commercial version and for the authentic dress.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti