keskiviikko 8. lokakuuta 2014

Langan valinta ja värjäys / Choosing the yarn and dyeing it
Lanka:
Heini Kirjavainen esitti toivomuksen, että käyttäisin mekkoon mahdollisimman samanlaista lankaa kuin fragmentissa on.
- Yksisäikeinen Z-kehrätty lanka
- Hulpioissa kaksi Z-lankaa kerrattu S-kierteelle
- Loimen joukossa on yksittäisiä S-kehrättyjä yksisäikeisiä lankoja.
- Kehruu ei ole aivan tasainen.
- Langassa on jopa hieman lampolan kuivikkeiden jäämiä.

Hannele Köngäs ehdotti langaksi Pirtin kehräämön yksisäikeistä lankaa, tex 180 x 1. Koululta löytyi lankaa ruskeana ja tilasin samaa lankaa harmaana suoraan kehräämöltä.

The yarn:
Heini Kirjavainen expressed a wish that I would use similar yarn to the fragment's yarn:
- One ply Z-spun yarn
- On selvedges, two Z-spun yarns plied to S-twist
- In the warp, there are some S-spun one ply yarns in random order.
- The spin of the yarn is not even.
- Yarn still has some shavings from the sheep pen.

Hannele Köngäs suggested one plied Finnish wool yarn from the spin mill Pirtin Kehräämö, tex 180 x 1. The school had some of that yarn in natural brown colour, and I bought more from the spin mill.


Loimilangat ovat harmaan kahta eri sävyä ja etenkin tummempi harmaa on hieman ylikierteistä.
The warp yarns are of two different shades of grey and specially the darker one is slightly overspun.

Keskustelin värjäyksestä tekstiiliarkeologi Krista Vajannon kanssa, joka tekee parhaillaan omaa väitöskirjaansa rautakauden ja keskiajan väreistä.

Loimi ja kude ovat alkuperäisessä fragmentissa eri väriset. Koska minulla oli sekä harmaata että luonnonruskeaa lankaa, tein pienet koevärjäykset siitä, kumpaan lankaan haetaan punaista ja kumpaan vihreän ruskeaa eli kumpi olisi loimi ja kumpi kude.

Kävin Krista Vajannon luona keskustelemassa valinnasta. Tulimme siihen tulokseen, että ruskea värjättäisiin krapilla ja harmaa lanka kasveilla, jotka tuottavat lankaan värianalyysin osoittamat väriaineet.

Katkelma sähköpostikeskustelustamme, jossa hän pohtii väriaineita ja tuloksia:

"kude: Textile nr. 1: red (madder), ‘dye X’ in weft = kaakaonruskea villalanka + krappi. Tulos: voimakas ruskeaan vivahtava punainen, joka sisältää alitsariinia ja purpuriinia. Krapin haalistuessa luonnollinen pigmentti korvaa kasvivärin sävyä.
loimi: yellow luteolin (weld?) and reddish brown ellagic acid (tannin) in warp analysed = harmaa villalanka + kanerva/poimulehti/mesiangervo puretus; värjää päälle reseda/poimulehti/mesiangervolla. Tulos: vihreään vivahtava ruskehtava, joka sisältää tanniineja, ellagiinihappoa ja luteoliinia sekä hivenen apigeniinia (jota analyysit eivät aina tavoita). Kasvivärien haalistuessa harmaa villa tekee langasta entistäkin vihreämmän, näköharhaväri siis."

Lause tarkoittaa sitä, että kun ruskehtavat tanniinit haalistuvat, ja luteoliini jää jäljelle, tulee langasta entistäkin vihreämpi, kun pohjalla on harmaa. Oletuksena oli siis, että ellagic acid haalistuisi luteoliinia nopeammin. Joka tapauksessa luteoliinilla on paras valonkesto, jos verrataan vain keltaisia flavonoideja keskenään.

Ennen värjäämistä keskustelimme vielä puhelimessa ja teimme lopullisen värireseptin käytettävissä olleiden kasvien perusteella.

I talked about the dyes with Krista Vajanto, who is preparing her PhD in the Helsinki University in Finnish Iron Age and medieval dyes.

On the fragment TE 50429 the warp and weft are of different colours. Since I had grey and natural brown yarn, I made a small test dye on both in order to see which would work best as weft and which as warp. I visited Krista Vajanto and showed the samples. We talked about the choices and decided that brown yarn would be dyed red with madder to become the weft and the grey would be warp and dyed with plants that have the pigments that showed up in the dye analysis.

Here is a translated extract of an email where Krista Kajanto discusses the dyes:
"Weft: Textile nr.1:red (madder), 'dye X in weft= cocoa brown wool + madder. Result: strong brown with a shade of red, which includes alitsarin and purpurin. When madder fades, the natural pigment will compensate the natural dye's shade.
Warp: yellow luteolin (weld?) and reddish brown ellagic asvid (tannin) in warp analysed = grey wool yarn + heather/alchemilla/meadowsweet mordant; overdye weld/alchemilla/meadowsweet. Result: greenish brown, which contains tannins, ellagin acid and luteolin and some apigenin (which the dye analysis does not reach). When natural dyes fade, grey wool makes the yarn even more green, optical illusion dye therefore."

This means that when the brownish tannins fade and the luteolin stays, the yarn will look greener when the base is green, assuming that ellagic acid fades faster than luteolin. In any case, when yellow flavonoids are compared to each other, luteolin has the best light duration.

Before I started the dyeing we talked more and created the final dye recipe according to the plants in hand.


Värjääminen / Dyeing

Käytin värjäämiseen useita päiviä:

Päivä 1:
- Laitoin väriaineita likoamaan.
- Keitin puretusliemen harmaalle langalle.
- Liotin ja keitin kanervia.

Päivä 2:
- Harmaan langan värjäys

Päivä 3:
- Ruskean langan värjäys
- Kun vihreät langat kuivuivat ja väri jäi vaaleaksi, keskustelin puhelimessa Krista Vajannon kanssa mahdollisesta päällevärjäyksestä. Päädyimme paatsamankuoriin. Valmistelin paatsamat.

Päivä 4:
- Viimeistelin paatsamavärjäyksen.

Päivä 5.
- Kummatkin langat olivat huuhdeltuina ja kuivina.


I spent several days dyeing:

Day 1:
- Soaked the dyes
- Boiled the mordant solution for grey yarn
- Soaked and boiled heather

Day 2:
- Dyed grey yarn

Day 3:
- Dyed brown yarn
- When the green yarns dried, the colour seemed pale. I called Krista Vajanto and we talked about a possible overdye and ended up in buckthorn. I prepared the buckthorn.

day 4:
- Finished the buckthorn dye

day 5:
- Both yarns were rinsed and dry

Tein aluksi kahdella eri lankasävyllä koevärjäyksen. Värjäsin pienen tokan kumpaakin lankaa kahdessa eri liemessä.
I started with a test dye on both yarns. I dyed small skeins of both yarns in two different dyes.


Toinen liemi oli mesiangervo-kanerva, eli testasin loimilangan väriaineiden vaikutusta ruskeaan ja harmaaseen lankaan.
The other dye was meadowsweet and heather. I tested how the warp yarn dye effects both the grey and the brown.


Krapin koevärin tein voimakkaalla väriliemellä, johon käytin krappijauhetta. 
I used madder powder to make the test dye.Loimilankojen värjäys

1 200 g harmaata Z-kehrättyä lankaa
60 g vaalean harmaata S-kehrättyä lankaa

Puretusliemi:
40 litraa tuoretta mesiangervoa
50 l vettä
Alunaa 12 g / 100g lankaa
Viinikiveä 5 g / 100 g lankaa

1. Keitin mesiangervoja nuotiotulella kaksi tuntia, jätin liemen seisomaan seuraavaan päivään. Seuraavana päivänä siivilöin liemestä lehdet ja varret, kuumensin pataa 45 asteeseen ja lisäsin puretusaineet.
2. Lisäsin lämpimässä vedessä kastellut langat.
3. Nostin lämmön 80 asteeseen, jossa pidin lankaa tunnin ajan. Nostin langat saaviin jäähtymään.

Dyeing the warp yarns

1 200 g grey Z-spun yarn
60 g light grey S-spun yarn

Mordant solution:
40 l fresh meadowsweet
50 l water
Alum 12 g / 100 g yarn
Cream of tartar 5 g / 100 g yarn

1. I boiled the meadowsweet on open fire for two hours, and left it to cool until the next day. Then I strained the plants, reheated the solution to 45 degrees Celsius and added the mordants.
2. I added the yarns which had been soaked in warm water.
3. I raised the temperature to 80 degrees Celsius and kept it there for one hour. After that I put the yarns in a big tub to cool down.


Harmaan langan puretusliemen keitin mesiangervoista. 
The mordant for the grey yarns was made of meadowsweet.

Puretusliemi oli keltaista, mutta yllättävän vaaleaa.
The mordant was yellow, but surprisingly light coloured.

Värjäysliemi:
1,5 kg kanervaa
2 kg poimulehtiä
600 g tuoretta väriresedaa
300 g keltasauramoa
200 g kuivattua resedaa

Päällevärjäys:
400 g paatsamankuorta

1. Päivä 1: Samaan aikaan, kun muut väriaineet likosivat, valmistelin kanervat. Liotin kanervia vuorokauden ja keitin niitä erillisessä kattilassa neljä tuntia - 25 litraa vettä, 1,5 kiloa kanervaa. Jätin kanervat jäähtymään liemeen.
2. Päivä 2: Kuumensin noin 70 litraa vettä saunapadassa, lisäsin tuoreet kasvit ja keitin 80-90 asteessa noin kahden tunnin ajan. Jäähdytin liemen ja poistin suurimman osan kasvimassasta. Lisäsin siivilöidyn kanervaliemen.
3. Kun liemi oli kädenlämpöinen, nostin liemeen esipuretetut langat. Nostin lämpötilan hitaasti 70-80 asteeseen ja pidin siinä lämpötilassa tunnin ajan.
4. Tässä vaiheessa lanka oli märkänä erittäin tumman vihreää, lähes rusehtavaa. Nostin langat pienempään saaviin jäähtymään ja siitä edelleen kuivumaan.
5. Kun langat kuivuivat, ne vaalenivat erittäin paljon. Otin yhteyttä Krista Vajantoon. Hän arveli, että erittäin kylmän alkukesän vuoksi kasveissa oli vähemmän väriaineita kuin normaalisti.
6. Päätimme värjätä langat vielä paatsamankuorella. Liotin paatsamarouhetta muutamia tunteja ja keitin niitä niukassa vedessä reilun tunnin. Lämmitin langat kuumassa vedessä, siirsin ämpäriin ja lisäsin päälle lämpimän paatsamaliemen. Jätin langat yöksi liemeen.
7. Seuraavana päivänä siirsin langat ja paatsamat kattilaan ja lämmitin 80 asteeseen. Pidin tässä lämmössä tunnin ja jätin langat jäähtymään liemeen. Valutin langat ja huuhtelin.

Dye vat:
1,5 kg fresh heather
2 kg alchemilla
600 g fresh weld (Reseda luteola)
300 g chamomille
200 g dried weld

Overdye:
400 g buckthorn chips

1. Day 1: While other dye plants were soaking, I prepared the heathers. I soaked them for 24 hours, and boiled them for four hours. I had 25 l of water and about 1,5 kilos of heather. I let them cool down in the solution.
2. Day 2: I heated about 70 l water in a big metal tub, added fresh plants and boiled them in 80-90 degrees Celsius for two hours. I let them cool down and removed most of the plants. I added the strained heather solution.
3. When vat was luke warm, I added the premordanted yarns. I raised the temperature slowly to 80-90 degrees Celsius and kept it there for one hour.
4. At this point the wet yarns were very dark green, almost brown. I moved the yarns to a smaller tub to cool.
5. When the yarns dried, they turned out to be much lighter than they were when they were wet. I contacted Krista Vajanto and she assumed that due to the extremely cold summer, there were less dye pigments in the plants than normally.
6. We decided on one more overdye with buckthorn. I soaked the buckthorn chips for some hours and boiled them in scarce water for about one hour. I heated the yarns in warm water, moved them in a bucket and added the warm vat over them. I left them there over night.
7. Next day I moved the yarns and the vat in a big kettle, heated it to 80 degrees Celsius and kept the temperature for one hour. I let the yarns cool down in the vat. After that I drained the yarns and rinsed them.


Kanervat keräsin kotini lähimetsästä.
I picked the heathers from the forest close to our home.


Mesiangervoa kasvaa runsaasti tonttimme reunoilla.
Meadowsweets also grow in our own yard.


Väriresedaa kasvatan väripuutarhassani.
I grow weld in my dye garden.


Poimulehdet keräsin omasta pihastani. Sitä kasvaa minulla useissa kukkapenkeissä.
Alchemilla grows in several flower beds in my garden.


Loimilangat ensimmäisen värjäyksen jälkeen. Tämä kaunis väri kuitenkin vaaleni ja sen vuoksi langoille tehtiin päällevärjäys. 
The warp yarns after the first dye. This nice color faded when yarns dried so I overdyed them.Paatsamaliemi antoi lankaan toivotun värin, joka on sekoitus ruskeaa ja vihreää.
The buckthorn gave the colour I was hoping for, a mix of green and brown.

Kudelangan värjäys:

1120 g luonnonruskeaa Z-kehrättyä lankaa

1 kg krappia paloina
200 g krappijauhetta
N. 80 litraa vettä

Esipuretus:
Alunaa 12 g / 100g lankaa
Viinikiveä 5 g / 100g lankaa
N. 80 litraa vettä

1. Liotin väriaineita kaksi vuorokautta.
2. Esipuretin langat: kuumensin veden 45-50 -asteiseksi, lisäsin puretusaineet ja kastellut langat. Pidin noin 80 asteessa tunnin. Nostin langat saaviin jäähtymään puretusliemessä.
3. Lisäsin lionneet väriaineet noin 50 litraan vettä. Lämmitin liemen 60 asteeseen ja pidin siinä tunnin ajan. Jäähdytin liemen lisäämällä kylmää vettä noin 30 litraa.
4. Kun liemi oli noin 45-asteista, nostin langat puretusliemestä väripataan.
5. Pidin noin 60 asteessa tunnin, annoin nuotion hiipua ja jätin langat yöksi jäähtymään krappiliemeen.
6. Seuraavana aamuna nostin jäähtyneet langat valumaan ja annoin kuivua. Ravistelin krapinpalat mahdollisimman tarkkaan takaisin väriliemeen jälkivärjäystä varten. Huuhtelin langat ja lisäsin viimeiseen huuhteluveteen hieman etikkaa punaisen värin kiinnittämiseksi.

Dyeing the weft
1120 g naturalbrown Z-spun yarn
1 kg madder roots
200 g madder powder
80 l water

Premordant:
Alum 12 g/ 100 g yarn
Cream of tartar  5 g /100 g yarn
80 l of water

1. I soaked the madders for two days.
2. I premordanted the yarns: I heated the water to 45-50 degrees Celsius, added the mordants and the wet yarns. I kept the temperature in 80 degrees Celsius for one hour. I moved the yarns in another tub to cool down.
3. I added the madders to 50 l of water and heated it to 60 degrees Celsius. I kept the temperature there for one hour. I then slowly cooled the vat by adding about 30 l of cold water.
4. When the vat temperature was 45 degrees Celsius, I moved the premordanted yarns in a pot, and kept the temperature in 60 degrees Celsius for one hour. After that I did not add more firewood but let the dye cool down slowly. I kept the yarns in the cooling vat overnight.
6. Next morning I moved the cool yarns from the vat and let them dry. I shook the madder bits back in the pot for another dye and rinsed the yarns. I added some vinegar to the last rinse to fix the color.


Kudelangan krapit ja loimilangan kuivatut resedat olivat kasvihuoneessa likoamassa toista vuorokautta. 
The madder for weft and dried weld for warp soaked for almost two days in our green house.Kudelankavyyhdit värjäytymässä.
Dyeing the weft yarns.


Käyttämäni langan ylikierteisyys näkyi hyvin vielä värjäyksen jälkeenkin.
The high twist of the yarn was visible even after the dyeing.

Kudelangoista tuli lämpimän punaisia, koska pohjalanka oli luonnonruskea.
The weft yarns have a warm shade of red, thanks to the natural brown yarn I used.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti