keskiviikko 8. lokakuuta 2014

Loimen luonti ja kudonta / Warping and weaving


Hans, keskiaikainen kankaankutoja. Hans, the medieval weaver.
Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung, Band 1. Nürnberg 1426–1549.

Kankaan tiedot:
Loimen pituus: 10 metriä
Lanka: Pirtin kehräämö, Z-kehrätty tex 180 x 1 + S-kehrättyä
Loimen tiheys: kudottaessa 7 lankaa sentillä
Kude: 6-7 lankaa sentillä
Loimen leveys: yhteensä 83 senttiä, 560 lankaa + hulpiot, 2 cm, 10 lankaa S-kerrattua

The fabric facts:
Length of the warp 10 meters
Yarn: Pirtin Kehräämö, Z-spun tex 180 x1, also some S-spun yarn
Warp density: 7 end per cm
Weft: 6-7 yarns per cm
Width of the warp: 83 cm; 560 yarns + 2 cm selvedges with 10 two plied S-yarns per side

Loimen luonti:
Koska minulla ei ole luomapuita, kävin luomassa loimen Hannele Köngäksen työhuoneella.
Loin kahdelta päältä, kuten alan termi kuuluu, eli kaksi lankaa yhtä aikaa. Langat juoksivat kahdelta vyyhdiltä.

Creating a warp
Since I do not have a warping mill at home, I went to Hannele Köngäs and created the warp in her workshop. I used two skeins at the same time, and created the warp in pairs.
Vyyhdeiltä lanka kannattaa laittaa yhden pisteen kautta, tässä tapauksessa katossa olevan koukun kautta. Langat on syytä pitää järjestyksessä, koska ristikkäin menevät langat aiheuttavat ongelmia kutoessa.
It is good to have the yarns running from the skeins through one point, in this case a hook on the ceiling. Yarns should be kept in order, otherwise there will be problems in weaving.Luomapuussa langat pysyvät tiukalla ja järjestyksessä...
Warping mill keeps the yarns tight and in order... ... ja pienelle matkalle saa paljon lankaa, tässä tapauksessa kymmenen metriä. Myös tuiki tarpeelliset tiuhdat syntyvät samalla helposti.
... and it is possible to work in a small space. Here I have a ten-metre-long warp. Also the necessary weaver's crosses are easy to create on a warping mill.


Lankojen laskemista luomisen aikana helpottaa lanka, joko erottaa pienemmät lankaniput: tässä tapauksessa lanka erottaa aina 20 paria lankoja.
Yarns need to be counted, and dividing them into smaller bunches helps. I used an extra counting yarn between every 20 yarns.


Lopuksi loimi sidotaan: luomisen aikana on lanka on kierretty välitappien lomaan niin, että syntyy tiuhta. Se sidotaan, samoin kuin molemmat pohjukat eli loimen alku- ja loppupää.
When warp is ready, it´s tied: the crosses are tied, and so are both ends of the warp.


Lopuksi koko loimi palmikoidaan letiksi ja sidotaan kiinni kuljetuksen ajaksi.
Finally the warp is chained and tied for transport.

En päässyt luomaan koko loimea kerralla: kertasin osan langoista Turun keskiaikamarkkinoilla kaksisäikeiseksi eli yhdistin kaksi Z-kehrättyä S-kerratuksi kaksisäikeiseksi, kuten alkuperäisessä fragmentissa on.

I was not able to create the whole warp at once: I needed to ply yarns for selvedges. I did that at the Turku Medieval market's craft area. I plied two Z-spun yarns to one S-plied, following the example of the original fragment.

Lankojen kertaamisesta sain samalla oivan työnäytöksen Turun keskiaikaisille markkinoille. Langat juoksivat kahdesta savituopista ja kertaamiseen käytin alapainoista värttinää.
Plying was an excellent craft demo at the Turku Medieval market. The yarns were in two big mugs and I used a spindle for plying.


Kertaajan patiinit ja värttinä tauolla.
Plyer's spindle and pattens having a break.


Viimeisen osan loimesta loin kotona. Siellä ei ole luomapuita, joten olin luova.

Maikki Karisto tuli auttamaan loimen rakentamisessa. Ensin teimme loimen puuttuvilla langoilla eli S-kehrätyillä ja sitten kerratuilla hulpioiden langoilla. Luomapuissa käytetyn mittalangan olin ottanut mukaani kotiin, jotta saisin loput langat saman mittaisiksi. Ruuvipuristimilla saatiin myös tiuhta aikaiseksi.

I created the last part of the warp at home. I didn´t have a warping mill, so I had to be creative.

Maikki Karisto, who is a weaving teacher, came and helped. First, we created the warp with the S-spun yarns and then with the plied yarns for selvedges. I used the measure yarn which I had taken from Hannele Köngäs to ensure that the yarns had the same length as the previously created warp. Carpenter's clams helped to create the weaver's crosses.


Maikki pyöritti vyyhdinpuuta, minä kävelin kymmenen metrin matkaa edestakaisin.
Maikki handled the skein winder, I walked ten metres back and forth.


.

Reunalangat ja S-kierteiset keräsin letiksi, aivan kuten iso pääloimikin.
Both new parts of the warp were chained like the main warp.

Kudontaan käytin pyöräspuita

Åbo Akademin kaivauksissa 1990-luvun lopulla nykyisen Uudenmaankatu 6:n tontilta paljastui paitsi tekstiilejä, myös kangaspuiden osia. 1300-luvulla kankaita alettiin tehdä pyöräspuilla pystykangaspuiden rinnalla, ja pyöräspuut lopulta syrjäyttivät pystypuut kokonaan.

Autenttisuuden vuoksi kudoin tämän kankaan Maikki Karistolta saamillani pyöräspuilla.

Voit tutustua pyöräspuilla kutomiseen blogissani Hibernaatiopesäkkeessä:
- Loimen rakentaminen pyöräspuihin
- Kudonnan aloittaminen 
- Säärisiteiden kutominen
- Niisien tekeminen

I used a loom with pulleys for weaving

At the Åbo Akademi archaeological excavations at Uudenmaankatu 6 in the late 1990s, pieces of old looms were found. Horizontal looms arrived in Finland in the 14th century, and slowly replaced the vertical looms.

To work with as authentic methods as possible I used a loom with pulleys. Maikki Karisto donated her old loom for me.

In my blog Hibernaatiopesäke I have written about weaving with them:
- Setting the loom
- How to start weaving
- Weaving leg wraps
- Making heddles


Kangaspuissa kaikki kolme loimea yhdistettiin: aluksi pääloimi keskelle puita ja reunalangat kahta puolta.
All three warps were combined on the loom. First the main loom in the middle and the selvedges on both sides.


Seuraavaksi mukaan tuotiin S-kierteiset.
Then I added the S-spun yarns.


Ne levitettiin jakopirtaan muiden lankojen kanssa.
They were spread on a raddle with other yarns.


Tässä S-lanka erottuu vaaleampana lankana.
S-spun yarn is lighter than the others.


Seuraavaksi loimi kierretään tukille. Tähän on hyvä saada kaksi ihmistä: toinen pitää loimen tiukalla, toinen kiertää.
Then the warp is winded on a warp beam. It´s good to have two people doing this: one keeps the warp tight while the other winds the beam.


Seuraavaksi langat niisitään eli sidoksen määräämällä tavalla jokainen lanka laitetaan läpi niidestä.
Next: yarns are threaded to the heddles according to the weave.


Lopuksi langat pistellään pirtaan.
Finally it´s time to sley the reed.Langat ovat vielä kiinni käärinpirrassa, mutta nyt jo niisittynä ja pirtaan pisteltynä.
Raddle is still in its place but can be taken out now.


Kaide nostetaan luhaan ja langat kiinnitetään aloitusvapaan solmimalla. Aloituslanka tasoittaa langat vielä lopuksi.
Reed is lifted to the beater and the yarns are tied to the cloth beam. Thick yarn evens out the level of the yarns.


Kudonta alkaa pois purettavalla osuudella; viimeistään tässä paljastuvat niisintävirheet, jos niitä on. Tässä työssä ei ollut.
Weaving starts with a part that will be unravelled later. If there are any mistakes on the heddles, they will show now. This work had no mistakes.

Kudelangat sukkuloihin puolattiin käsin:
The weft yarns for the shuttles were winded by hand:

Paperi kerintälaitteen piikkiin. Paper to the spool winder.

Ja sitten kierretään. And then you wind.

Pieniä puolia käytetään kudontasukkulassa.
Small spools are used in the shuttle.

 Ja sitten kudotaan. / And then it´s time to weave.Katso video pyöräspuilla kutomisesta / Video shows how to weave on loom with pulleys

Jokaisen kutojan on varauduttava siihen, että lanka katkeaa. Tästä työstä katkesi vain kolme lankaa.

Katkenneen langan tilalle otin uuden langan, kiinnitin sen nuppineulalla kankaaseen, pujotin pirrasta ja niidestä ja sidoin sen rusetilla alkuperäiseen loimilankaan. Kudonnan edistyessä alkuperäinen lanka lopulta yletti takaisin kankaaseen. Toin sen läpi niidestä ja pirrasta, kiinnitin nuppineulalla kankaaseen ja kudottaessa se sitoutui taas normaalisti kankaaseen. Langanpäät pujotetaan kankaaseen viimeistelyvaiheessa.

Every weaver must be prepared for a yarn breaking. This warp had only three broken yarns.

To replace a broken yarn I took a long yarn and pinned it to the fabric. I put it through the reed, then to the heddle and tied it to the broken end. As the weaving progressed the broken yarn finally reached the fabric. I put it through the heddle and reed, and pinned it to the fabric.
The yarn ends are finished later.


Alkuperäisessä fragmentissa näkyy yksittäisiä S-kehrättyjä lankoja Z-kehrätyn loimen joukossa, minkä vuoksi ne lisättiin myös tähän kankaaseen. Ne erottuvat paitsi vaaleamman värin, myös erilaisen venyvyytensä takia.
The fragment TE 50492 has single S-spun yarns here and there among the Z-yarns. That is why I added them in my fabric too. They can be seen here, they are lighter and also stretch in a different way compared to the others.


Heini Kirjavainen toivoi, että lanka olisi kotikutoisen oloista ja "jopa kuivikkeita saisi olla seassa". Kuten näkyy, sellaista lankaa käytin tässä työssä.
Heini Kirjavainen wished my fabric had a homemade feel to it and that it contained even some shavings from the sheep pen. As you can see, there they are.


Kaikki ei mennyt ilman vaikeuksia. Aivan työn alussa kangaspuissa tapahtui ikävä asia: loimitukkia pyörittävä ratas irtosi vanhoista liitoksistaan ja alkoi pyöriä hallitsemattomasti. Se korjattiin väkiaikaisesti, mutta loimitukki jäi vinoon. Se tuntui kangasta kutoessa, mutta vasta työn lopussa näin kunnolla, mitä oli tapahtunut.
All did not go well. The warp beam broke and got loose from the wheel that turns it. This happened in the very beginning of the weaving process. The beam was fixed temporarily without taking the warp out, but the beam stayed crooked. I noticed it constantly when I was weaving, but only at the very end I could really see what had happened.


53 tuntia varsinaista kudontatyötä myöhemmin; loimi loppuu. Purkautumisen estämiseksi kudoin jälleen suttulangalla kolmisen senttiä. Tämä puretaan pois, kun kangas on viimeistelty.
53 hours of weaving: the warp end. Again, I wove an extra length with a yarn that will be unraveled.

Sitten vain langat poikki...
Then just cut...


... ja tuloksena on reilut yhdeksän metriä punavihreää toimikasta.
... and the result is a bit over nine metres of red-green twill.Lopuksi hieman tilastotietoja

Loimen luonti Hannele Köngäksen työpajalla: 4 tuntia
Langan kertaaminen Turussa: 6 tuntia
Loimen S-lankojen ja hulpiolankojen luonti: 1 tunti
Loimen laitto tukille Maikki Kariston kanssa: 3 tuntia
Niisintä: 8 tuntia
Pirtaan pistely: 2 tuntia
Alkusolmut ja koepätkän kudonta: 1 tunti
Kankaan kudonta 13 päivän aikana: 54,5 tuntia
Kudelangan rullaus sukkulan puolille: 5 tuntia
Yhteensä: 84,5 tuntia

Some statistics
Creating the warp with Hannele Köngäs: 4 hours
Plying yarn in Turku: 6 hours
Creating the warp with S-yarn and for selvedges: 1 hour
Setting the loom with Maikki Karisto: 3 hours
Threading the heddles: 8 hours
Sleying the reed: 2 hours
Starting knots and a test weave: 1 hour
Weaving during 13 days: 54,5 hours
Weft winding: 5 hours
Total: 84,5 hours

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti