torstai 17. joulukuuta 2015

Keskiaikaisia tekstiilejä Tartosta / Medieval textiles from Tartu
Jos keskiaikaiset tekstiilit kiinnostavat, käypä lukemassa tekstiiliarkeologi Riina Rammon Virossa Tarton yliopistossa 16. joulukuuta hyväksytty väitäöskirja! 
Itse näin hänen tutkimukseensa kuuluneita tekstiilejä keväällä Tartossa vieraillessani ja olin erittäin vaikuttunut: kuten Riina väitöksessään sanoo, keskiajan tartolaiset olivat hyvin selvillä keskieurooppalaisesta muodista! Tarton huusseista - kyllä, aivan kuten Turussakin, myös Tartossa tekstiilit ovat säilyneet pihanperällä - on jälkipolville säilynyt iso valikoima hienoja kankaita ja räätälöityjä yksityiskohtia.

If you are interested in medieval textiles, read Riina Rammo´s brand new PhD thesis about textiles of medieval Tartu, a town is Estonia.
 She had her doctoral defense just the other day, 16th December.
I had a pleasure to see her research material this spring as I was visiting Tartu. I was indeed impressed: as Riina tells in her PhD, people of medieval Tartu were well aware about central European fashion. From the cesspits of Tartu - yes, just like the Turku medieval textiles, also these are preserved "at the back of the yard" - there is a huge selection of fabrics and tailored details.


                      

Palttina oli Tartossa yleisesti suosittu sidos / The plain weave was very popular.


Jaa jaa.. siinähän on keskiaikainen poimitus / I say, a medieval pleating here!


Raidat näyttävät olleen muodissa: palttinakankaassa on värikkäitä ripsiraitoja / Stripes were fashionable. Here you can see plain weave and extented tabby stipes.


Tältä näyttää innostunut tekstiili-intoilija löytömateriaalin keskellä...
An exited textile enthusiast and Riinas research material, textile finds from medieval Tartu.

torstai 2. heinäkuuta 2015

Melkein kotipihassa / almost at home


Hannelen kanssa lavalla. Me and Hannele on stage.

Turun keskiaikaisten markkinoiden ohjelmaan kuuluu vuosittain muotinäytös. Otin siihen tänä vuonnakin osaa, ja nyt olikin ilo esitellä turkulainen ennallistus. Olin siis mestarintyöni kanssa näytöksessä.
Mukavaa oli se, että Mynämäen koulun ihana opettaja, villaintoilija Hannele Köngäs oli lavalla kanssani. Hänellä oli pukuni prototyyppi ja minulla sitten se varsinainen ennallistus.
Meillä oli tarkoitus piipahtaa Uudenmaankatu 6:ssa, eli tontilla josta mekko löytyi, se olisi ollut tien toisella puolella. Mutta markkinoilla on aina kova kiire... toisen kerran sitten, kaikessa rauhassa.
Satu-Kirsi Salmela otti näytöksessä kuvia ja julkaisen ne hänen luvallaan.
Katso lisää kuvia markkinoilta Hibiksestä ja tästä mainiosta blogista Vanhoja kädentaitoja.
Ps. Koska proto oli kuin tehty Hannelelle, se on nyt hänen mekkonsa. Minun pitääkin tehdä itselleni uusi, sellainen käyttöversio.

At Turku Medieval market there is always a medieval fashion show. This year I presented my masterpiecem the dress recreation from Turku. Nive thing was that Hannele Köngäs from Mynämäki school was on stage with me, wearing the prototype of the dress.
We planned to visit address Uudenmaankatu 6, which was only cross the road from the market, the place where my fragment was excavated. But there is always so much to do at market ... we´ll do the photosession later.
Satu-Kirsi Salmela took these nice photos from the show and I´m publishing them with her permission.
More photos from the market you can find at my blog Hibis and look at one splendid blog called Vanhoja kädentaitoja too. The text is in finnish only.
Ps. Since the prototype fitted to Hannele extremely well, it is now her dress. Now I need to make me one for use too.

Keritsimet olivat mukana, koska näytöksessä kerrottiin myös työvälineistä, joita käytin puvun tekemisessä. Noilla leikkasin kankaan.
I had the shears with me to show some of the teaditional tools I used during making of my dress.

Seuraava ennallistukseni on miehen sarkatakki. Se voisi olla jotain samantyyppistä kuin Rikun keltainen uusi takki, tämäkin muotinäytöksessä nähty. Turun löytö tosin on lyhyempi, tämä on talvimallia.

My next work is a mans coat. it might be something like Riku´s new yellow coat. Althought, the coat from Turku is shorter than this. Also this was seen at medieval fashion show.

keskiviikko 13. toukokuuta 2015

10 metriä harjoittelua / 10 meters of practise

Tässä maistiainen uusista toimikkaistani / here are my new twills.

Matkalla kohti punaista sarkatakkia: kudoin 10 metriä toimikasta vipuspuilla. Seuraavaksi yksi tilattu kangas ja sen jälkeen kankaita Heinin väitöskirjan ennallistuksiin.
Ps. Kävin Tartossa Virossa katsomassa sikäläisiä keskiajan löytöjä, joista Riina Rammo parhaillaan tekee omaa väitöskirjaansa. Hämmästyttäviä! Paljon yhtäläisyyksiä Lontooseen ja jopa meidän Turkuumme. Juttua tulossa!

On my way to red coat: I have now woven 10 meters of twill on my contramarch loom. Next weave is one commissioned fabric, then fabrics for Heini reconstructions.
Ps. I visited Tarto Estonia and had an opportinity to see their medieval finds. Riina Rammo is making her PhD about them. It was amazing! So much like London and even our Turku. Story will follow!


maanantai 13. huhtikuuta 2015

Mitäs me ammattilaiset! / Us, professionalsTässä syntyy harjoituskangas varsinaista takkikangasta ennen.
This is my practise fabric before I start weaving the fabric for the next Turku piece.

Tällä hetkellä tapahtuu:
Happening at the moment:

Pääsimme lehteen Mintun kanssa. Juttu kertoo siitä, miten meistä tuli rautakauden ja keskiajan ammattilaisia.
Sorry, that link is in finnish only but klik open to see nice pictures! The story tells how Minttu and I became professionals in iron age and medieval textiles.

Olen lähdössä Tartoon Eestin kansallismuseoon luennoimaan Turun mekon tekemisestä otsikolla "Kun käsityöläinen kohtaa arkeologin". Luento on tiistaina 28. huhtikuuta, ja olenkin kovassa seurassa! Ave Matsin, Riina Rammo, Jaana Ratas ja Jaana Riikonen ovat päivän muut luennoitsijat.
Menen myös Krista Vajannon kanssa Tarton yliopistoon, jossa Krista luennoi omista karvivärjäystutkimuksistaan.
Ja sitten!! Menemme katsomaan niitä mahtavan upeita virolaisia viittoja, joista Siksälän viitta lienee tunnetuin. Saatan pyörtyä onnesta.

I´m also going to a lecture trip with Turku dress. I´m going to give a lecture at Estonia, Tarto, at Eesti Rahva Museum. My subject is "When craft person meets an archelogist". I´m speaking about recreating Turku dress and co-operating with Heini. That takes plave at Tuesday 28th of April.
There are also incredible people like Ave Matsin, Riina Rammo, Jaana Ratas and Jaana Riikonen. Then we are going to Tarto University with Krista Vajanto, who is giving a lecture about her natural dye research.
And then! We are going to see the estonian shawls! The probably most well known of them is Siksälä shawl. I might faint..

tiistai 3. maaliskuuta 2015

TMM21816:TE1382 = buttonholes!

Fragmentti TMM21816:TE1382. Kuva: Mervi Pasanen, Turun Museokeskuksen luvalla.

Tekstiiliarkeologi Heini Kirjavaisen ja Turun maakuntamuseon luvalla pääsen nyt näyttämään, mikä on seuraava työni: Kuvassa on osa Heinin väitöskirjatutkimusta eli punainen takki. Fragmentissa näkyy paljon kiinnostavia asioita ja vielä enemmän näkyy mikroskoopissa. Löytö on samasta Åbo Akademin päärakennuksen kaivauksesta kuin edellinen työni, kaivaukset toteutettiin vuonna 1998. Fragmentin ajoitus on 1400-luvun alku, kuten Turun mekolla.
Kun katsot oikein tarkkaan, näet kuvassa napinläven lisäksi napinläpipistoja. Ne ovat harvassa, ne ovat muutaman millin pituisia ja ne kiertävät koko napinläven. Pieni tieto useimmille, tesktiilinörteille iso asia.
Lisää tietoja sitten projektin edetessä.
Seuraavaksi: opettelen kutomaan toimikasta uusilla kangaspuillani.

Textile archeologist Heini Kirjavainen and Museum Centre of Turku allow me to show what is my next work. This is also part of Heini´s PhD. It´s a red coat. It is part of Åbo Akademis archeological excavations which executed year 1998. Dating: first half of 15th c, like my dress.
Fragment has several interresting details, and more can be seen on microscope. For example buttonhole stiches. They are sparse, few millimeter long and go around the whole buttonhole. Small thing for most people, big issue for textile nerds!
More info will follow as the project proceeds.
Next: learn how to weave twill with my new loom.

tiistai 17. helmikuuta 2015

Työ jatkuu / the work continues

Keskiaikailla ompeluvälineillä on pian taas töitä
My medieval sewing tools will soon have another work to do

24. helmikuuta Turun Logomo Kitchenissä me käsityömestarit saamme todistuksemme ja valmistumme virallisesti. Samalla avataan mestareiden lopputöiden näyttely, joten tervetuloa Suomen Turkuun. Näyttely on avoinna 24.-28. helmikuuta, arkisin kello 9-16 ja lauantaina klo 12-16.

Kuten sanottu: työ jatkuu. Jatkan yhteistyötä tekstiiliarkeologi Heini Kirjavaisen kanssa ja alan ennallistaa toista fragmenttia Turun keskiaikaista löydöistä, joten seuraa blogia!

* * *

24th February in Turku, Logomo Kitchen we new masters will get our diplomas and be officially graduate. At the same time we are opening an exhibition with all the masterpieces, so wellcome to Turku Finland! The exhibition is open at Tuesday 24th 4-6 pm 25-27th day 9am-4 pm and Saturday 28th 12am to 4 pm.

As said; the work continues. I will continue co-working with textile archeologist Heini Kirjavainen and make another piece of clothing from medieval Turku, so remember to follow this blog!

keskiviikko 8. lokakuuta 2014

Mekko keskiaikaisesta Turusta / Dress from the medieval Turku


Kuvauspaikka: Turun linna. Kuva: Karolina Suominen
Location: Turku Castle. Photo: Karolina Suominen


Olipa kerran nainen, joka eli 1400-luvun ensimmäisellä puoliskolla Suomen Turussa. Hän kutoi itselleen kankaan ja ompeli sitä puvun. Minä tein saman vuonna 2014 Lahdessa.

Tämä on minun mestarityöni Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston käsityömestarin erikoisammattitutkintoa varten. Olen tehnyt sen yhteistyössä Turun yliopiston arkeologi, tekstiilitutkija Heini Kirjavaisen kanssa.


Once upon a time there was a woman in Turku, Finland, who lived in the first half of the 15th century. She wove a fabric and sewed a dress. I made the same thing in year 2014 in Lahti.

This is my masterpiece for the qualification as a specialist in handicrafts at the Mynämäki School of Craft and Design. I made this in co-operation with the textile archaeologist Heini Kirjavainen from the Turku University.

* * *
Tähän blogiin olen kuvannut vaihe vaiheelta erään mekon syntytarinan. Kertomuksen siitä, miten vuonna 1998 Åbo Akademin tontin arkeologisissa kaivauksissa löydetty kankaanpala muuttui vaatteeksi ja miten olen luonut tämän oman tulkintani puvusta.

Aiheet etenevät aikajärjestyksessä alhaalta ylöspäin. Valmistuksen eri vaiheet on kuvattu omissa osioissaan. Toivotan lukijalle antoisia hetkiä tämän vuoden kestäneen projektin kanssa!
ps. Projekti jatkuu!


This blog is a story about how a small textile fragment, found from the Åbo Akademi archaeologigal excavations in 1998, has turned into a dress. This is my interpretation on how the dress might have looked like.

The blog posts are in chronological order starting from the bottom. Different phases are described in their own sections.
I hope you enjoy reading about this one-year-long project!
Ps. This project will continue so stay tuned.

Kuvien käyttö ilman tekijän lupaa on kielletty. Kuvat: Mervi Pasanen, fragmentin kuvat Turun maakuntamuseon luvalla.

Use of images is prohibited without permission of the author. Pictures: Mervi Pasanen. The fragment was photographed with the permission of Museum Centre of Turku.

Ennen...
Before...

... ja jälkeen
... and after

... ja jälkeen
... and after

... ja jälkeen.
... and after.
Taustaa / what this project was about:

Contact: mervi.pasanen(at)gmail.com